Oppføringer av connie

Å surfe på Yogabølga

Yogabølga skyller inn over land og fjordarmar, kva kan den tilby oss? Yogatradisjonen har sine røtter i Indisk filosofi mange hundre år før vår tidsrekning. I Taittirya teksten, ca 500 år fvt, beskrives Pancha Kosha, de 5 `skallene´ som forteller om de ulike lagene i oss. Disse `khosaene´ hjelper oss å leve i harmoni med […]

Kunsten å skape kontakt

Eg trives best i det enkle, gode nærværet, i kontakten innover i meg sjølv og i forbindelsen til det som er rundt meg… å synka inn i opplevelsen av å væra del av ein heilhet. Å kunne kvila seg inn i kroppen med sansedørene som portaler, skaper fokus, vitalitet og gjer livgjevande næring.  Å trø barbeint […]

Sinnets karusell

Ofte når eg spør folk `kossen går det´, får eg svaret `det går i ett´… Bur det ein lengsel etter å samle oss, etter heilhet i dette utsagnet ? Kan vi la opplevelsen av at `alt går i ett´ bli ein reell ressurs? Kan vi komme inn i ein heilhetsopplevelse der vi lytter djupt til […]

Miniavspenning med lyd!

Ei miniavspenning med inntoning på pusten, du finner senteret ditt – kjelda di. Du kjenner på kva du treng og herifra kan du sette fokus!